TaalKo verzorgt vertalingen vanuit het Frans en het Duits naar het Nederlands.

Vertalingen vanuit het Nederlands worden steeds door een ‘native speaker’ nagelezen.

TaalKo wil met zijn persoonlijke aanpak een vertrouwensrelatie opbouwen met de klant.  Specifieke terminologie en bedrijfsjargon worden opgeslagen, zodat de vertaler er bij een volgende vertaling snel op kan terugvallen. 

TaalKo stuurt steeds aan op een intakegesprek alvorens een opdracht uit te voeren, zowel bij grote vertaalprojecten als bij vertaling van kortere documenten.  TaalKo vindt het belangrijk om uw tekst goed te kunnen kaderen en input te krijgen over de specifieke context.  Tijdens het intakegesprek wordt er tevens besproken bij wie de vertaler in het bedrijf terecht kan met zijn specifieke vragen. 

Tijdens de vertaling kunnen er namelijk vragen rijzen m.b.t. de inhoud van de tekst of komen er soms onduidelijkheden of onnauwkeurigheden in de brontekst naar boven.  De vertaler neemt dit dan op met de aangeduide contactpersoon en streeft naar een optimale vertaling, die zo dicht mogelijk bij de brontekst aansluit.